C++ İle Referansların Kullanımı(C++ Referans Örneğimiz)


08.04.2012-20:30 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16002981Toplam Puan: 36310 / Yorum Sayısı: 412002981 adet.


refe.h

ifndef REFE_H
#define REFE_H
#include <iostream>//kütüphane tanımlaması yapıyoruz

using namespace std;//isim uzayı tanımlıyoruz her satırın başına std: koymamak için

class refe//refe adında bir sınıf oluşturuyoruz
{
  public://herkesin erişebileceği bilgilerin yer aldığı blok
    refe();//constructor yani sınıfla ilgili işlem yapıldığında ilk çalışacak blok
    virtual ~refe();//destructor yani program kapanırken çalışacak blok
    void adl(int &z);//adl adında bir fonsiyon tanımlıyoruz.parantez içindeki &z z nin gelen değerin referansı olduğu tanımlanır.
  private://sadece bu sınıfın üyesi olanların erişebileceği blok

};

#endif // REFE_H

refe.cpp:

#include "refe.h"//headerımızı çağırıyoruz
refe::refe()//constructor
{
}
refe::~refe()//destructor
{
}
 void refe::adl(int &z){//adl adında bir fonsiyon tanımlıyoruz.parantez içindeki &z z nin gelen değerin referansı olduğu tanımlanır.
   cout<<z<<endl;//z referansının içeriği ekrana yazdırılır
 }

main.cpp:

#include "refe.h"//headerımızı çağırıyoruz

int main()
{
  int b=55;//integer tipinde b değişkenimizin değeri 55
  refe a;//refe classımızı artık a temsil etmektedir.
  a.adl(b);//a classımızın içinde adl fonksiyonuna b yi gönder
  int &c=b;//integer tipinde ve aynı zamanda referans olarak c adında değişken tanımlanıyor ve içine b nin içerği aktarılıyor
  c=155;//c=155 ile cnin ieriği değişti dolayısıyla c bir referans olduğu için ve cde byi temsil ettiği için b de 155 oldu
  int *e;//integer tipinde e adında bir pointer
  e=&b;//pointerımızın içeriğine b değişkeninin içeriği aktarılır.
  *e=255;//e pointerının içeriği 255 oldu aynı zamanda b değiştiği için c de değişti.
  cout<<c<<b<<*e;//ekrana 255 255 255 yazar.Sebebi e b yi değiştirdi ve c de byi referans gösteriyordu dolayısıyla hepsi değişti.
  return 0;//programı bitir.
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Yorum Ekle

Ad Soyad:
Şehir:
Yorum:
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.
Unutmayın Makalelere Yorum Yazmak Yeni Makalelere Teşviktir.