C++ Struct Yapısı Kullanarak Vize Final Hesaplatma ve Sonucu Dosyaya Yazdırma


10.05.2012-12:43 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16005533Toplam Puan: 61830 / Yorum Sayısı: 412005533 adet.


main.cpp

#include <iostream>//gerekli kütüphaneler çağırılıyor
#include <fstream>//dosyalama işlemi için gerekli kütüphanemiz

using namespace std;//isim uzayımızı tanımlıyoruz
struct veri//struct yapısı oluşturuluyor
{
    int Vize;//vize değişkeni tanımlanıyor
    int Final;//finaldeğişkeni tanımlanıyor
    int Durum;//durumdeğişkeni tanımlanıyor
}ben;//ben adında bir struct yapısı oluşturuldu
void menu();//daha sonradan menu fonksiyonu yazılacağı belirtiliyor
void VizeGir(){//vizegirme fonksiyonu tanımlanıyor
cout<<"vizenizi giriniz"<<endl;//kullanıcıdan veri isteniyor
cin>>ben.Vize;//kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
menu();//vize girildikten sonra menu fonksiyonu tekrar çağırılıyor
}//vizegirme fonksiyonu sonu
void FinalGir(){//fianl girme fonksiyonu tanımlanıyor
cout<<"Final giriniz"<<endl;//kullanıcıdan veri isteniyor
cin>>ben.Final;//kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
 menu();// final girildikten sonra menu fonksiyonu tekrar çağırılıyor
}//final girme fonksiyonu sonu
int Ortalama(){//ortalama fonksiyonu yazılıyor
  return ben.Vize*0.4+ben.Final*0.6;//veriler hesaplanıp geri gönderiliyor
}//ortalama fonksiyonu sonu
void Durum(){//durum foksiyonu yazılıyor
cout<<" Son Durum"<<endl;//ekrana yazı yazdırılıyor
if(Ortalama()>50)cout<<"cok iyi";//ortalama 50den büyükse çok iyi yaz
else cout<<"bu böyle gitmez";//ortalama 50den küçükse bu böyle gitmez yaz
menu();// durum yazdırıldıktan sonra menu fonksiyonu tekrar çağırılıyor
}//durum fonksiyonu sonu
void Ekle(){//ekle fonksiyonu yazılıyor
  ofstream yaz;//yazma modunda bir yaz değişkeni tanımlanıyor
  yaz.open("Veri.txt");//yazılacak dosyanın adı Veri.txt
 yaz<<"Vize:"<<ben.Vize<<"Final:"<<ben.Final<<"Ortalama:"<<Ortalama()<<endl;//yaz aracılığı ile açtığımız dosyanın içine verileri yaz
 yaz.close();//açılan dosyayı kapat
}//ekle fonksiyonu sonu

void menu(){//menu fonksiyonu yazılıyor
int tus;//int tipinde bir tus tanımlanıyor
cout<<" Vize Gir-1"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cout<<" Final Gir-2"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cout<<" Son Durum 3"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cout<<" Dosyaya Ekle 4"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cin>>tus;//kullanıcının girdiği veri tus değişkenine aktarılıyor
switch(tus){//tus değişkeninin durumunu kontrol ediyoruz
case 1: VizeGir();break;//tus değişkeninin içeriği 1 ise vizegir fonksiyonunu aç
case 2: FinalGir();break;//tus değişkeninin içeriği 2 ise finalgir fonksiyonunu aç
case 3: Durum();break;//tus değişkeninin içeriği 3 ise durum fonksiyonunu aç
case 4: Ekle();break;//tus değişkeninin içeriği 4 ise Ekle fonksiyonunu aç
}//tus değişkeninin durumunu kontrol eden yapıyı kapatıyoruz
}//menü fonksiyonu sonu
int main()
{
menu();//menu fonksiyonunu çağır
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Bölüm Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Uzun süredir yorumlara cevap veremediğim için sistem yeni yorumlara kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkürler.
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.