C++ Struct Yapısı Kullanarak Vize Final Hesaplatma ve Sonucu Dosyaya Yazdırma


10.05.2012-12:43 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16002983Toplam Puan: 36330 / Yorum Sayısı: 412002983 adet.


main.cpp

#include <iostream>//gerekli kütüphaneler çağırılıyor
#include <fstream>//dosyalama işlemi için gerekli kütüphanemiz

using namespace std;//isim uzayımızı tanımlıyoruz
struct veri//struct yapısı oluşturuluyor
{
    int Vize;//vize değişkeni tanımlanıyor
    int Final;//finaldeğişkeni tanımlanıyor
    int Durum;//durumdeğişkeni tanımlanıyor
}ben;//ben adında bir struct yapısı oluşturuldu
void menu();//daha sonradan menu fonksiyonu yazılacağı belirtiliyor
void VizeGir(){//vizegirme fonksiyonu tanımlanıyor
cout<<"vizenizi giriniz"<<endl;//kullanıcıdan veri isteniyor
cin>>ben.Vize;//kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
menu();//vize girildikten sonra menu fonksiyonu tekrar çağırılıyor
}//vizegirme fonksiyonu sonu
void FinalGir(){//fianl girme fonksiyonu tanımlanıyor
cout<<"Final giriniz"<<endl;//kullanıcıdan veri isteniyor
cin>>ben.Final;//kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
 menu();// final girildikten sonra menu fonksiyonu tekrar çağırılıyor
}//final girme fonksiyonu sonu
int Ortalama(){//ortalama fonksiyonu yazılıyor
  return ben.Vize*0.4+ben.Final*0.6;//veriler hesaplanıp geri gönderiliyor
}//ortalama fonksiyonu sonu
void Durum(){//durum foksiyonu yazılıyor
cout<<" Son Durum"<<endl;//ekrana yazı yazdırılıyor
if(Ortalama()>50)cout<<"cok iyi";//ortalama 50den büyükse çok iyi yaz
else cout<<"bu böyle gitmez";//ortalama 50den küçükse bu böyle gitmez yaz
menu();// durum yazdırıldıktan sonra menu fonksiyonu tekrar çağırılıyor
}//durum fonksiyonu sonu
void Ekle(){//ekle fonksiyonu yazılıyor
  ofstream yaz;//yazma modunda bir yaz değişkeni tanımlanıyor
  yaz.open("Veri.txt");//yazılacak dosyanın adı Veri.txt
 yaz<<"Vize:"<<ben.Vize<<"Final:"<<ben.Final<<"Ortalama:"<<Ortalama()<<endl;//yaz aracılığı ile açtığımız dosyanın içine verileri yaz
 yaz.close();//açılan dosyayı kapat
}//ekle fonksiyonu sonu

void menu(){//menu fonksiyonu yazılıyor
int tus;//int tipinde bir tus tanımlanıyor
cout<<" Vize Gir-1"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cout<<" Final Gir-2"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cout<<" Son Durum 3"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cout<<" Dosyaya Ekle 4"<<endl;//ekrana kullanıcının girmesi beklenen tus yazılıyor
cin>>tus;//kullanıcının girdiği veri tus değişkenine aktarılıyor
switch(tus){//tus değişkeninin durumunu kontrol ediyoruz
case 1: VizeGir();break;//tus değişkeninin içeriği 1 ise vizegir fonksiyonunu aç
case 2: FinalGir();break;//tus değişkeninin içeriği 2 ise finalgir fonksiyonunu aç
case 3: Durum();break;//tus değişkeninin içeriği 3 ise durum fonksiyonunu aç
case 4: Ekle();break;//tus değişkeninin içeriği 4 ise Ekle fonksiyonunu aç
}//tus değişkeninin durumunu kontrol eden yapıyı kapatıyoruz
}//menü fonksiyonu sonu
int main()
{
menu();//menu fonksiyonunu çağır
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Bölüm Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Yorum Ekle

Ad Soyad:
Şehir:
Yorum:
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.
Unutmayın Makalelere Yorum Yazmak Yeni Makalelere Teşviktir.