Aspx Ornekleri

Adın Girilip Girilmediğini Kontrol eden Ornek

<script language="vb" runat="server">
Sub onay(Sender As Object, a As Eventargs)
If textbox1.text="" Then
response.write("adınızı yazmadınız")
Else
response.write("merhaba " & textbox1.text)
End If
End Sub
</script>
<html>
<body>
<form runat="server">
<asp:label id="label1" text="adınız" runat="server"/>
<asp:textbox id="textbox1" runat="server"/>
<asp:button id="buton" text="onayla" onclick="onay" runat="server"/>
</form>
</body>
</html>

Parola karşılaştırma Orneği

<script language="vb" runat="server">
Sub onay(Sender As Object, e As Eventargs)
If textbox1.text="123" Then
response.write("parola onaylandı")
Else If textbox1.text="" Then
response.write("parolayı girin")
Else
response.write("parola hatası")
End If
End Sub
</script>
<html>
<body>
<form runat="server">
<asp:textbox id="textbox1" runat="server" ontextchanged="onay"/>
</form>
</body>
</html>

Seçilen Faiz ve Adına Göre Ekrana faiz miktarını yazan örnek

<script language="VB" runat="server">
Sub onay(Sender As Object,e As Eventargs)
If radio1.checked And radio3.checked Then
label1.text="1.9"
End If
If radio2.checked And radio3.checked Then
label1.text="1,8"
End If
End Sub
</script>
<html>
<body>
<form runat="server">
<h4> Almak istediğiniz kredi türünü seçiniz </h4>
<br>
<asp:radiobutton id="radio1" groupname="a" text="konut kredisi" runat="server"/>
<br>
<asp:radiobutton id="radio2" groupname="a" text="Taşıt kredisi" runat="server"/>
<br>
<h4>Kredinin vade süresini seçiniz...</h4>
<br>
<asp:radiobutton id="radio3" groupname="b" text="1 - 12 ay" runat="server"/>
<br>
<asp:radiobutton id="radio4" groupname="b" text="12 - 36 ay" runat="server"/>
<br>
<asp:button id="ona" text="Faiz oranı" onclick="onay" runat="server"/>
<asp:label id="label1" runat="server"/>
</form>
</body>
</html>

Girilen Sayının Çarpım Tablosunu Veren
Örnek

<script language="vb" runat="server">
Dim i As Integer
Dim a As Integer
Sub onay(Sender As Object, e As Eventargs)
a=Cint(text1.text)
For i=1 To 10
response.write(a*i & " ")
Next
End Sub
</script>
<html>
<body>
<form runat="server">
<asp:label id="label1" text="yazılacak olan çarpım tablosu " runat="server"/>
<asp:textbox id="text1" runat="server"/>
<br>
<asp:button id="buton1" text="hesapla" onclick="onay" runat="server"/>
</form>
</body>
</html> 

Toplama Çıkarma Çarpma Bölme İşlemi
Yapan Örnek

<script language="vb" runat="server">
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Sub topla(Sender As Object, e As Eventargs)
a=Cint(textbox1.text)
b=Cint(textbox2.text)
label1.text=a+b
End Sub
Sub cikart(Sender As Object, e As Eventargs)
a=Cint(textbox1.text)
b=Cint(textbox2.text)
label1.text=a-b
End Sub
Sub bolu(Sender As Object, e As Eventargs)
a=Cint(textbox1.text)
b=Cint(textbox2.text)
label1.text=a/b
End Sub
Sub carp(Sender As Object, e As Eventargs)
a=Cint(textbox1.text)
b=Cint(textbox2.text)
label1.text=a*b
End Sub
</script>
<html>
<body>
<form runat="server">
<asp:textbox id="textbox1" runat="server"/>
<asp:textbox id="textbox2" runat="server"/>
<br><asp:button id="buton1" text="+" onclick="topla" runat="server"/>
<asp:button id="buton2" text="-" onclick="cikart" runat="server"/>
<asp:button id="buton3" text="/" onclick="bolu" runat="server"/>
<asp:button id="buton4" text="*" onclick="carp" runat="server"/>
<asp:label id="label1" runat="server"/>
</form>
</body>
</html>

Bu Kodlar Tamamen Kendi Yazdığım
Kodlardır
alıntı değildir.
Kodlar Denenmiştir. Sitemizde
Çalışmayan Kod Barındırılmamaktadır.
@Seyfettin KAHVECİ@