C Dili İle Küçük Bir Oyun(1 Dakika da yıldız vurmaca)


16.10.2011-21:14 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16005533Toplam Puan: 61830 / Yorum Sayısı: 412005533 adet.


Kodlar:

#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include <windows.h>
void gotoxy(int x,int y){  
COORD coord;  coord.X=x;  coord.Y=y;
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),coord);}

main(){ 
 int x=2,y=2,xa=1,ya=1,bekle=50,a,b,i,deger=0,y2;//Degiskenler Tanımlanıyor  
char tus; //tus degere char olarak belirleniyor  
clock_t son;//Zaman Ayarlaması  
son = clock() + 60* CLK_TCK;//Zaman Ayarlaması  
srand(time(NULL));//Randomun her seferinde farklı gelmesi  
 Sifir://* in 0 üzeri ne gelince geleceği yer imi  
a=rand()%60;//random 
b=rand()%15;//random  
gotoxy(a,b);printf("0");//belirlenen kordinatlara 0 koy
  do{
    for(y2=0;y2<=25;y2++){// sağ tarafa çizgi çiz   
 gotoxy(60,y2);printf("|");    }// sağ tarafa çizgi çiz sonu  
do{    gotoxy(x,y); printf("*");//belirlenen acılara deger koy  
  Sleep(bekle);//bekle    
gotoxy(x,y); printf(" ");//daha sonra o alanları boşalt   
 x+=xa;//x koordinatın değişsin  
  y+=ya;//y koordinatın değişsin  
  if(x>58 || x<3) xa=-xa;//ekran boyutları dışına çıkmak isterse geri döndür   
 if(y>20 || y<2) ya=-ya;//ekran boyutları dışına çıkmak isterse geri döndür   
 if(a==x && b==y) {//* ile 0 aynı koordinatta ise o alanı boşalt   
   printf("");//orayı boşalt     
 deger+=10;//Puanınızı 10 arttır   
   goto Sifir;//yeni koordinat belirlenecek yer imine git   
 }//* ile 0 aynı koordinatta ise o alanı boşalt sonu
  gotoxy(62,20);printf("Puaniniz:%d",deger);//sağ tarafa puanınız yazar
    }while((clock() < son)&&(!kbhit()));//Tusa basılmadıysa ve saat dolmadıysa ise dön
if(clock() >= son) break;//belirlenen saat aralığında değilse programı bitir++  
tus=getch();//klavyeden basılan tusu algıla  
if(tus== + && bekle>0) bekle-=10;//tus + ise ve bekle dan büyükse bekleme süresini 10 azalt 
 if(tus== - ) bekle+=10;// tus - ise nbekleme süresini 10 arttır
  } while(tus!=27);//klavyeden escye basılıncaya kadar
}

Kodlar hakkında yada geliştirdiğiniz projede anlamadığınız bir bölüm olursa Yorum Ekle alanından yazın en kısa sürede cevaplamaya çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Uzun süredir yorumlara cevap veremediğim için sistem yeni yorumlara kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkürler.
Yorumlar
Ad Soyad:ync erkŞehir:Mersin
Tarih:05.11.2012
Soru Hocam kolay gelsin.bu programda dosyalama,pointer veya ağaç modeli var mı?yoksa da ekleyerek bu oyunu geliştirebilir miyiz?
Cevap Yazmış olduğum programda dosyalama ve pointer yoktur. Ara bölümünden dosyalama veya pointer yazdığınızda karşınıza dosyalama veya pointer hakkında sitede bulunan örnekler gelmektedir. Onları anlayarak sizin geliştirmenizi öneririm. Geliştirirken hata ile karşılaşırsanız buraya yazın ben yine sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İyi çalışmalar.