C++ İle Kullanıcının Girdiği Vize Ve Finalin Ortalamasını Hesaplayıp Ekrana Yazan Kodlarımız


20.03.2012-22:07 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16005331Toplam Puan: 59810 / Yorum Sayısı: 412005331 adet.


main.cpp

#include <iostream>

class Ogrenci{//öğrenci adında class yapısı tanımlanıyor
  public://herkesin erişebileceği alanlar
    void set_vize();
    void set_final();
    int get_vize();
    int get_final();
    void yaz();
  private:// sadece bu yapının üyeleri erişebileceği alanlar
    int vize;
    int final;
};
using namespace std;//isim uzayı tanımlıyoruz her satırın başına std yazmamak için tanımladık
void Ogrenci::set_vize()
{
  cout<<"vize:"<<endl;
  cin>>vize;

}
void Ogrenci::set_final()
{
  cout<<"final:"<<endl;
  cin>>final;
}
int Ogrenci::get_vize()
{
  return vize;
}
int Ogrenci::get_final()
{
  return final;
}
void Ogrenci::yaz()
{
  cout<<"ogrencinin"<<endl;//Ekrana Ogrencinin Yazar
  cout<<"vizesi....."<<get_vize()<<endl;//Ekrana Vizesi Yazar ve get_vize() fonksiyonundan dönen değeri ekrana yazar
  cout<<"finali....."<<get_final()<<endl;//Ekrana Finali Yazar ve get_final() fonksiyonundan dönen değeri ekrana yazar
  cout<<"ortalamasi="<<(get_final()+get_vize())/2;//Ekrana Ortalaması Yazar ve get_final(),get_vize() fonksiyonundan dönen değeri ikiye bölüp ekrana yazar
}
int main()
{
  Ogrenci ogr;//Ogrenci classımızı artık ogr temsil etmektedir.
  ogr.set_vize();//Ogrenci classı içindeki vize notu alma fonksiyonuna gider
  ogr.set_final();//Ogrenci classı içindeki finalnotu alma fonksiyonuna gider
  ogr.yaz();//Ekrana TÜm Bilgileri Yazan Fonksiyona Gider.
  return 0;//Programı Bitirir.
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Uzun süredir yorumlara cevap veremediğim için sistem yeni yorumlara kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkürler.
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.