C++ ile Kullanıcının Belirlediği Sayıda Veri Alma ve Verileri Listeleme Örneğimiz.


07.04.2012-22:35 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16002983Toplam Puan: 36330 / Yorum Sayısı: 412002983 adet.


ilgiler.h:

#ifndef ILGILER_H
#define ILGILER_H
#include <iostream>//kütüphanemiz çağırılıyor

using namespace std;//her satırın başına std koymamak için tanımlıyoruz.

class ilgiler//ilgiler classımızı oluşturuyoruz
{
  public://herkesin erişebileceği blok
    ilgiler();//constructor yani bu class çalıştırılırken ilk bu fonksiyon çalışır

    virtual ~ilgiler();//destructor yani program biterken bu fonksiyon çalışır
    void listele();//verileri ekrana yazmak için kulandığımız fonksiyon
    void verigir();  //veri girmek için yazdığımız fonksiyon
  protected://sadece miras alanların erişebileceği blok
  private://sadece bu classın üyesi olanların erişebileceği blok
    string KAd;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
    string KSoyad;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
    int KYas;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
    int KKilo;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
};

#endif // ILGILER_H

ilgiler.cpp:

#include "ilgiler.h"

#include <conio.h>
ilgiler::ilgiler()
{


  //ctor
}

ilgiler::~ilgiler()
{
  cout<<"Bu Programın Devamı İçin:\nhttp://seyfettinkahveci.awardspace.biz Adresini Ziyaret Etmeyi Unutma!!!\n Bitirmek için bir tuşa bas"<<endl;
getch();
  //dtor
}
 void ilgiler::listele()
{


  cout<<"ad: "<<KAd<<" "<<"soyad: "<<KSoyad<<" "<<"Yas: "<<KYas<<" "<<"kilo: "<<KKilo<<endl;

}

void ilgiler::verigir()
{
cout<<"Adınızı Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KAd;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
 cout<<"Soyadınızı Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KSoyad;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
 cout<<"Kilonuzu Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KKilo;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor 
 cout<<"Yaşınızı Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KYas;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor

}

main.cpp:

#include "ilgiler.h"//class yapımızın bulunduğu header sayfaya çağırılıyor

int main()
{
  int sayi;//kulanıcının gireceği veri sayısını tutmak için değişkenimizi tanımladık
  cout<<"kaç tane veri girilecek"<<endl;//kullanıcıya kaç veri gireceksin diye soruyoruz
  cin>>sayi;//kullanıcının verdiği cevabı daha önceden tanımladığımız değişkene atıyoruz
  ilgiler deger[sayi];//ilgiler adlı class yapımızı artık deger ismiyle çağırıyoruz.[] ise bir dizi oluşması içindir.
  for(int k=0;k<sayi;k++){//kullanıcının girdiği sayı kadar dönüyoruz
  deger[k].verigir();//veriler kullanıcıdan alınıyor
  }//kullanıcının girdiği sayı kadar dönüyoruz sonu
   for(int i=0;i<sayi;i++)//ekrana yazdırmak için döngü hazırlanıyor DİKKAT: tek satır olduğu için { süslü parantezlere} ihtiyac yok
  deger[i].listele();veriler döngü yardımıyla oluşturduğumuz class yapısından tek tek getiriliyor.

  return 0;//derleyiciye mainin bittiğini gösterir.
}


Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTE



Yazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Yorum Ekle

Ad Soyad:
Şehir:
Yorum:
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.
Unutmayın Makalelere Yorum Yazmak Yeni Makalelere Teşviktir.