C++ ile Kullanıcının Belirlediği Sayıda Veri Alma ve Verileri Listeleme Örneğimiz.


07.04.2012-22:35 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16005512Toplam Puan: 61620 / Yorum Sayısı: 412005512 adet.


ilgiler.h:

#ifndef ILGILER_H
#define ILGILER_H
#include <iostream>//kütüphanemiz çağırılıyor

using namespace std;//her satırın başına std koymamak için tanımlıyoruz.

class ilgiler//ilgiler classımızı oluşturuyoruz
{
  public://herkesin erişebileceği blok
    ilgiler();//constructor yani bu class çalıştırılırken ilk bu fonksiyon çalışır

    virtual ~ilgiler();//destructor yani program biterken bu fonksiyon çalışır
    void listele();//verileri ekrana yazmak için kulandığımız fonksiyon
    void verigir();  //veri girmek için yazdığımız fonksiyon
  protected://sadece miras alanların erişebileceği blok
  private://sadece bu classın üyesi olanların erişebileceği blok
    string KAd;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
    string KSoyad;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
    int KYas;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
    int KKilo;//değişkenlerimizi tanımlıyoruz
};

#endif // ILGILER_H

ilgiler.cpp:

#include "ilgiler.h"

#include <conio.h>
ilgiler::ilgiler()
{


  //ctor
}

ilgiler::~ilgiler()
{
  cout<<"Bu Programın Devamı İçin:\nhttp://seyfettinkahveci.awardspace.biz Adresini Ziyaret Etmeyi Unutma!!!\n Bitirmek için bir tuşa bas"<<endl;
getch();
  //dtor
}
 void ilgiler::listele()
{


  cout<<"ad: "<<KAd<<" "<<"soyad: "<<KSoyad<<" "<<"Yas: "<<KYas<<" "<<"kilo: "<<KKilo<<endl;

}

void ilgiler::verigir()
{
cout<<"Adınızı Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KAd;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
 cout<<"Soyadınızı Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KSoyad;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor
 cout<<"Kilonuzu Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KKilo;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor 
 cout<<"Yaşınızı Yazınız"<<endl;// kullanıcıdan veri isteniyor
 cin>>KYas;// kullanıcının girdiği veri değişkene aktarılıyor

}

main.cpp:

#include "ilgiler.h"//class yapımızın bulunduğu header sayfaya çağırılıyor

int main()
{
  int sayi;//kulanıcının gireceği veri sayısını tutmak için değişkenimizi tanımladık
  cout<<"kaç tane veri girilecek"<<endl;//kullanıcıya kaç veri gireceksin diye soruyoruz
  cin>>sayi;//kullanıcının verdiği cevabı daha önceden tanımladığımız değişkene atıyoruz
  ilgiler deger[sayi];//ilgiler adlı class yapımızı artık deger ismiyle çağırıyoruz.[] ise bir dizi oluşması içindir.
  for(int k=0;k<sayi;k++){//kullanıcının girdiği sayı kadar dönüyoruz
  deger[k].verigir();//veriler kullanıcıdan alınıyor
  }//kullanıcının girdiği sayı kadar dönüyoruz sonu
   for(int i=0;i<sayi;i++)//ekrana yazdırmak için döngü hazırlanıyor DİKKAT: tek satır olduğu için { süslü parantezlere} ihtiyac yok
  deger[i].listele();veriler döngü yardımıyla oluşturduğumuz class yapısından tek tek getiriliyor.

  return 0;//derleyiciye mainin bittiğini gösterir.
}


Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Uzun süredir yorumlara cevap veremediğim için sistem yeni yorumlara kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkürler.
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.