C++ ile Sınıflarda(.h ve .cpp ) Pointer Kullanarak Vize ve Final Hesaplayıp Ekrana Geçti Kaldı Yazan Örneğimiz


08.04.2012-19:31 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16002981Toplam Puan: 36310 / Yorum Sayısı: 412002981 adet.


islem.h:

#ifndef ISLEM_H
#define ISLEM_H
#include <iostream>//kütüphane tanımlaması yapıyoruz

using namespace std;//isim uzayı tanımlıyoruz her satırın başına std: koymamak için

class islem//işlem adında class yapısı oluşturuldu
{
  public://herkesin erişebileceği blok
    islem(int v,int f);//constructor tanımlaması yapılıyor
    virtual ~islem();//destroctor tanımlaması yapılıyor
    void hesapla();//hesapla adında bir fonksiyon tanımlaması yapılıyor
  private://sadece bu sınıfın üyesi olanların erişebileceği blok
    int vize;//vize adında integer tipinde değişken tanımlaması yapılıyor.
    int final;//final adında integer tipinde değişken tanımlaması yapılıyor.

};

#endif // ISLEM_H

islem.cpp:

#include "islem.h"//headerımızı sayfamıza çağırıyoruz

islem::islem(int v,int f)//constructor fonksiyonumuzu yazıyoruz
{
  vize=v;//constructor a gelen v değişkeni vize değişkenine aktarılıyor
  final=f;//constructor a gelen f değişkeni final değişkenine aktarılıyor

}

islem::~islem()//destructor fonksiyonumuzu yazıyoruz
{
}
 void islem::hesapla(){//hesapla fonksiyonumuzu yazıyoruz
   int sonuc;//integer tipinde sonuc adında bir değişken üretiyoruz
   sonuc=vize*0.4+final*0.6;//sonuc degiskenimize hesaplama yapıp sonucu atıyoruz
   cout<<sonuc<<endl;//sonuc değişkeninin içeriği ekrana yazılıyor.
 }

main.cpp:

#include "islem.h"//headerımızı sayfamıza çağırıyoruz

int main()
{
  islem *ilk= new islem(45,60);//islem classımıza ilk adını koyuyoruz aynı zamanda ilk bir pointer ve dinamik yapıyoruz.
  ilk->hesapla();//ilk pointer olduğu için -> kullandık normal değişken olsaydı .nokta kullanırdık
  delete ilk;//ilk adında dinamik pointerımızı siliyoruz.
  islem iki(65,66);//bu satır yukarıdakilere alternatiftir.islemin yeniadı iki ve ilk değeri 65,66
  iki.hesapla();//iki classı ikindeki hesaplayı çalıştır.
  return 0;//programı kapat.
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Yorum Ekle

Ad Soyad:
Şehir:
Yorum:
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.
Unutmayın Makalelere Yorum Yazmak Yeni Makalelere Teşviktir.