C++ ile Sınıflarda(.h ve .cpp ) Pointer Kullanarak Vize ve Final Hesaplayıp Ekrana Geçti Kaldı Yazan Örneğimiz


08.04.2012-19:31 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16005533Toplam Puan: 61830 / Yorum Sayısı: 412005533 adet.


islem.h:

#ifndef ISLEM_H
#define ISLEM_H
#include <iostream>//kütüphane tanımlaması yapıyoruz

using namespace std;//isim uzayı tanımlıyoruz her satırın başına std: koymamak için

class islem//işlem adında class yapısı oluşturuldu
{
  public://herkesin erişebileceği blok
    islem(int v,int f);//constructor tanımlaması yapılıyor
    virtual ~islem();//destroctor tanımlaması yapılıyor
    void hesapla();//hesapla adında bir fonksiyon tanımlaması yapılıyor
  private://sadece bu sınıfın üyesi olanların erişebileceği blok
    int vize;//vize adında integer tipinde değişken tanımlaması yapılıyor.
    int final;//final adında integer tipinde değişken tanımlaması yapılıyor.

};

#endif // ISLEM_H

islem.cpp:

#include "islem.h"//headerımızı sayfamıza çağırıyoruz

islem::islem(int v,int f)//constructor fonksiyonumuzu yazıyoruz
{
  vize=v;//constructor a gelen v değişkeni vize değişkenine aktarılıyor
  final=f;//constructor a gelen f değişkeni final değişkenine aktarılıyor

}

islem::~islem()//destructor fonksiyonumuzu yazıyoruz
{
}
 void islem::hesapla(){//hesapla fonksiyonumuzu yazıyoruz
   int sonuc;//integer tipinde sonuc adında bir değişken üretiyoruz
   sonuc=vize*0.4+final*0.6;//sonuc degiskenimize hesaplama yapıp sonucu atıyoruz
   cout<<sonuc<<endl;//sonuc değişkeninin içeriği ekrana yazılıyor.
 }

main.cpp:

#include "islem.h"//headerımızı sayfamıza çağırıyoruz

int main()
{
  islem *ilk= new islem(45,60);//islem classımıza ilk adını koyuyoruz aynı zamanda ilk bir pointer ve dinamik yapıyoruz.
  ilk->hesapla();//ilk pointer olduğu için -> kullandık normal değişken olsaydı .nokta kullanırdık
  delete ilk;//ilk adında dinamik pointerımızı siliyoruz.
  islem iki(65,66);//bu satır yukarıdakilere alternatiftir.islemin yeniadı iki ve ilk değeri 65,66
  iki.hesapla();//iki classı ikindeki hesaplayı çalıştır.
  return 0;//programı kapat.
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Uzun süredir yorumlara cevap veremediğim için sistem yeni yorumlara kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkürler.
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.