C++ Sınıflarla Malloc ile Hafızadan Yer Ayırma ve O Bölümlere Harf Basma Örneğimiz


08.04.2012-19:59 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16002983Toplam Puan: 36330 / Yorum Sayısı: 412002983 adet.


Point.h:

#ifndef POINT_H
#define POINT_H
#include <iostream>//kütüphane tanımlaması yapılıyor
#include <cstdlib>//kütüphane tanımlaması yapılıyor
using namespace std;//isim uzayı tanımlıyoruz her satırın başına std: koymamak için

class point//point adında sınıflama yapılıyor
{
  public://herkesin erişebileceği bilgilerin yer aldığı blok
    point(int sinir);//constructor yani sınıfla ilgili işlem yapıldığında ilk çalışacak blok
    virtual ~point();//destructor yani program kapanırken çalışacak blok
    void harfekle(char harf);//harf ekle fonksiyonumuzu tanımlıyoruz
    void harfsil();//harfsil fonksyonunu tanımlıyoruz
    void yaz();//bilgileri ekrana basan kodlarımız
  private://sadece bu sınıfın üyesi olanların erişebileceği blok
    char *p;//char tipinde p adında bir pointer tanımlıyoruz
    int alinacakYer;//integer tipinde alinacakYer adında bir değişken
    int yer;//integer tipinde yer adında bir değişken
};

#endif // POINT_H

Point.Cpp:

#include "point.h"//headerımızı çağırıyoruz

point::point(int sinir)//constructor
{
  alinacakYer=sinir;//constructor a gelen veriyi alinacakyer değişkenine ata
  p=(char *) malloc(alinacakYer);//alınacakyer kadar hafızadan yer ayır ve bu alanı p değişkeninde tut
  if(!p){//p değeri false ise
  cout<<"yer alamadık";//ekrana yaz yer alamadık yaz.
  exit(0);/programı bitir
  }else{//p değeri true ise
  cout<<alinacakYer<<" yer aldım"<<endl;//ekrana yer aldım yaz.
  *p=NULL;//p pointerının içeriğine NULL bas
  yer=0;//yer değikeninin ilk değeri 0 olsun.
  }

}

point::~point()//destructor
{
  cout<<"geri veriyorum"<<endl;//geri veriyorum diye ekrana yazıyor
  free(p);//p ponterının aldığı değeri geri veriyoruz
}
 void point::harfekle(char harf){//harfekle fonksiyonumuzu yazıyoruz
   p[yer]=harf;//p değişkeninin hafızadan ayırdığı bölümlere gelen harfi ekliyor
   yer++;//yeri 1 arttır
   p[yer]=NULL;//p değişkeninin son bölümüne NULL basılıyor

 }
void point::yaz(){
      cout<<p<<endl;   //p değişkeninin içeriği ekrana yazılıyor
 }


void point::harfsil(){
       p[yer-1]=NULL;//p değişkeninin sondan bir harfine NULL bas.
 }

Main.Cpp:

#include <iostream>
#include "point.h"
using namespace std;

int main()
{
  point po(10);
  po.harfekle('S');
  po.harfekle('E');
  po.yaz();
  po.harfsil();
  po.yaz();
  return 0;
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Yorum Ekle

Ad Soyad:
Şehir:
Yorum:
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.
Unutmayın Makalelere Yorum Yazmak Yeni Makalelere Teşviktir.