C++ Sınıflarla Malloc ile Hafızadan Yer Ayırma ve O Bölümlere Harf Basma Örneğimiz


08.04.2012-19:59 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16005533Toplam Puan: 61830 / Yorum Sayısı: 412005533 adet.


Point.h:

#ifndef POINT_H
#define POINT_H
#include <iostream>//kütüphane tanımlaması yapılıyor
#include <cstdlib>//kütüphane tanımlaması yapılıyor
using namespace std;//isim uzayı tanımlıyoruz her satırın başına std: koymamak için

class point//point adında sınıflama yapılıyor
{
  public://herkesin erişebileceği bilgilerin yer aldığı blok
    point(int sinir);//constructor yani sınıfla ilgili işlem yapıldığında ilk çalışacak blok
    virtual ~point();//destructor yani program kapanırken çalışacak blok
    void harfekle(char harf);//harf ekle fonksiyonumuzu tanımlıyoruz
    void harfsil();//harfsil fonksyonunu tanımlıyoruz
    void yaz();//bilgileri ekrana basan kodlarımız
  private://sadece bu sınıfın üyesi olanların erişebileceği blok
    char *p;//char tipinde p adında bir pointer tanımlıyoruz
    int alinacakYer;//integer tipinde alinacakYer adında bir değişken
    int yer;//integer tipinde yer adında bir değişken
};

#endif // POINT_H

Point.Cpp:

#include "point.h"//headerımızı çağırıyoruz

point::point(int sinir)//constructor
{
  alinacakYer=sinir;//constructor a gelen veriyi alinacakyer değişkenine ata
  p=(char *) malloc(alinacakYer);//alınacakyer kadar hafızadan yer ayır ve bu alanı p değişkeninde tut
  if(!p){//p değeri false ise
  cout<<"yer alamadık";//ekrana yaz yer alamadık yaz.
  exit(0);/programı bitir
  }else{//p değeri true ise
  cout<<alinacakYer<<" yer aldım"<<endl;//ekrana yer aldım yaz.
  *p=NULL;//p pointerının içeriğine NULL bas
  yer=0;//yer değikeninin ilk değeri 0 olsun.
  }

}

point::~point()//destructor
{
  cout<<"geri veriyorum"<<endl;//geri veriyorum diye ekrana yazıyor
  free(p);//p ponterının aldığı değeri geri veriyoruz
}
 void point::harfekle(char harf){//harfekle fonksiyonumuzu yazıyoruz
   p[yer]=harf;//p değişkeninin hafızadan ayırdığı bölümlere gelen harfi ekliyor
   yer++;//yeri 1 arttır
   p[yer]=NULL;//p değişkeninin son bölümüne NULL basılıyor

 }
void point::yaz(){
      cout<<p<<endl;   //p değişkeninin içeriği ekrana yazılıyor
 }


void point::harfsil(){
       p[yer-1]=NULL;//p değişkeninin sondan bir harfine NULL bas.
 }

Main.Cpp:

#include <iostream>
#include "point.h"
using namespace std;

int main()
{
  point po(10);
  po.harfekle('S');
  po.harfekle('E');
  po.yaz();
  po.harfsil();
  po.yaz();
  return 0;
}

Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Uzun süredir yorumlara cevap veremediğim için sistem yeni yorumlara kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkürler.
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.