C++ ile +(artı) Operatörünü Pointer İle Aşırı Yükleme Örneğimiz


09.04.2012-20:51 Tarihinde Eklendi.
www.seyfettinkahveci.com Derecelendirme: 10 / 10 Oy Sayısı: 16005533Toplam Puan: 61830 / Yorum Sayısı: 412005533 adet.


tarih.h:

#ifndef TARIH_H
#define TARIH_H

#include <iostream>//kütüphane sayfaya dahil ediliyor

using namespace std;//isim uzayı tanımlanıyor

class tarih//tarih adında bir sınıf oluşturuluyor
{
  public://herkesin kullanabileceği blok
    tarih(int sa,int da, int san);//constructor (parametre alan)
    virtual ~tarih();//destructor
    tarih* operator +(tarih *gelen);//artı işaretine aşırı yüklen fonksiyon yazılıyor
    void ekranayaz();/fonksiyonla veriler ekrana yazılıyor
  private://sadece bu sınıfın üyeleri olanların erişebileceği blok
    int saat;//değişken tanımlanıyor
    int dakika;//değişken tanımlanıyor
    int saniye;//değişken tanımlanıyor
};

#endif // TARIH_H

tarih.cpp:

#include "tarih.h"//header sayfaya çağırılıyor

tarih::tarih(int sa,int da, int san)
{
 saat=sa;//constructor a gelen veriler privatedaki değişkenlere aktarılıyor
 dakika=da;//constructor a gelen veriler privatedaki değişkenlere aktarılıyor
 saniye=san;//constructor a gelen veriler privatedaki değişkenlere aktarılıyor
}

tarih::~tarih()
{
//destructor
}
tarih* tarih::operator +(tarih *gelen){//artı işaretine aşırı yüklenen fonksiyonumuzu yazıyoruz. geri dönen değerin tarih sınıfından bir pointer olduğunu göstermek için tarih* dedik
  tarih *gecici=new tarih(0,0,0);//gecici adında ilk değerleri 0 0 0 olan bir sınıf oluşturuluyor
  gecici->saat=saat+gelen->saat;//gecicinin saati gelenin saatiyle ve fonksiyonu çağıran değişkenin saatiyle toplanıyor
  gecici->dakika=dakika+gecici->dakika;//gecicinin dakikası gelenin dakikasıyla ve fonksiyonu çağıran değişkenin dakikasıyla toplanıyor

  gecici->saniye=saniye+gelen->saniye;//gecicinin saniyesi gelenin saniyesiyle ve fonksiyonu çağıran değişkenin saniyesiyle toplanıyor
  if(gecici->saniye>59){//gecicinin son durumdaki saniyesi 59dan büyükse
  int elde,kalan;//değişken tanımlanıyor
  elde=gecici->saniye/60;//dakikaya kaç ekleneceği bulunuyor
  kalan=gecici->dakika%60;//saniyenin ne olacağı belirleniyor
  gecici->dakika+=elde;//gecicinin dakikası elde değişkeniyle toplanıp gecicinin dakikasına eşitleniyor
  gecici->saniye=kalan;//gecicinin saniyesine kalan değer aktarılıyor
  }
  if(gecici->dakika>59){//gecicinin son durumdaki dakikası 59dan büyükse
  int elde,kalan;//değişken tanımlanıyor
  elde=gecici->dakika/60;//saate kaç ekleneceği bulunuyor
  kalan=gecici->dakika%60;//dakikanın ne olacağı belirleniyor
  gecici->dakika=kalan;//gecicinin dakikasına kalan değer aktarılıyor
  gecici->saat+=elde;//gecicinin saati elde değişkeniyle toplanıp gecicinin saatine eşitleniyor
  }

return gecici;//tarih sınıfını temsil eden gecici nesnesi çeğırıldığı yere geri gönderiliyor
}
 void tarih::ekranayaz(){//verileri ekrana yazan fonksiyonumuzu yazıyoruz
 cout<<"saat: "<<saat<<" dakika: "<<dakika<<" saniye: "<<saniye<<endl;//veriler ekrana yazılıyor

 }

main.cpp:

#include "tarih.h"//header sayfaya çağırılıyor
int main()
{
  tarih *t1,*t2,*t3;//tarih sınıfını temsil edecek yeni pointer tipinde değişkenler tanımlanıyor *t1 olması t1in pointer olduğunun göstergesidir.
  t1=new tarih(20,12,58);//t1 değişkenine ilk değerler atanıp dinamik yapı oluşturuluyor
  t2=new tarih(14,10,12);//t2 değişkenine ilk değerler atanıp dinamik yapı oluşturuluyor
  t3=(*t2)+t1;//t2 değişkeni aşırı yükleyen fonksiyonu çağırıyor ve değerler gönderiliyor return ile geri dönen veri t3 e aktarılıyor
  t3->ekranayaz();//t3 değişkeninin verileri ekrana yazılıyor.
  return 0;//program bitiriliyor
}


Kod Hakkında Anlamadığınız Bir Kısım Olursa Yorum Ekleye Yazın En Kısa Sürede Cevaplamaya Çalışırım.

Seyfettin KAHVECİ
Balıkesir Üniversitesi
NEF-BOTEYazının tamamının kopyalanması yasaktır. En baştaki birkaç paragrafı kopyalayıp, yazıya link verebilirsiniz. Aksi durumda uyarılmaksızın yasal yollara gidilecektir.

Uzun süredir yorumlara cevap veremediğim için sistem yeni yorumlara kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkürler.
Yorumlar
Bu makale için henüz hiç yorum yapılmamış.